Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ ngoài bộ phận vào nhóm hỗ trợ trong quản lý cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Hỗ trợ

Bước 2: Chọn biểu tượng bánh răng ứng với nhóm hỗ trợ-> sửa nhóm

Bước 3: Chọn tab thành viên để thêm thành viên vào nhóm

Bước 4: Kích chọn thêm thành viên

  • Nếu thêm thành viên cùng bộ phận-> kích chọn thành viên -> thêm

  • Nếu thêm thành viên ngoài bộ phận-> thực hiện tìm kiếm theo tên thành viên-> kích chọn thành viên-> Thêm

Last updated