Cách phân quyền cho một người dùng truy cập tính năng Quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn cách phân quyền truy cập chức năng cho một người dùng

Để truy cập được vào các tính năng trong module quản lý Tuyển dụng người dùng cần được phân quyền chức năng trên hệ thống. Để thực hiện phân quyền chức năng cho một người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: ở phần Phân quyền -> chọn Người dùng

Bước 3: Chọn người dùng cần phân quyền chức năng

Bước 4: Tại giao diện này ở Tab Chức năng -> tích chọn các chức năng tương ứng và ấn Lưu để lưu lại cấu hình

Có thể tìm kiếm nhanh tên một nhân viên ở ô Tìm kiếm

Last updated