Thao tác người dùng

Hướng dẫn thêm mới công việcHướng dẫn thêm mới một công việc hiện trườngHướng dẫn thêm/thay đổi người thực hiện vào công việcHướng dẫn thêm/thay đổi thời gian thực hiện công việcHướng dẫn thêm các việc cần làm (Checklist) trong công việcHướng dẫn thêm file đính kèm vào trong công việcHướng dẫn bổ sung thêm địa điểm làm việc vào một công việcHướng dẫn gán Khách hàng vào trong công việcHướng dẫn tạo công việc lặp lạiHướng dẫn tạo lịch nhắc nhở trên công việcHướng dẫn trao đổi trên công việcHướng dẫn cập nhật tiến độ công việcHướng dẫn cập nhật trạng thái công việcHướng dẫn báo cáo kết quả công việc dạng textHướng dẫn cập nhật kết quả vào biểu mẫu trên công việcHướng dẫn thực hiện một công việc tại khách hàng hoặc địa điểm làm việc (checkin/checkout)Hướng dẫn xóa một công việcHướng dẫn di chuyển công việcHướng dẫn sao chép một công việcHướng dẫn đánh giá công việc đang ở trạng thái “Chờ đánh giá”Hướng dẫn đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm công việcHướng dẫn xuất danh sách công việc ra file excelHướng dẫn thao tác nhanh trên nhiều công việcHướng dẫn theo dõi công việcHướng dẫn xem báo cáo công việcHướng dẫn xem các công việc ở giao diện lịch biểu

Last updated