Cách người xử lý thực hiện xử lý văn bản đến

Bước 1: Sau khi văn bản đến được chuyển tiếp, người xử lý sẽ nhận được một thông báo kích vào thông báo để tiếp nhận và xử lý văn bản đến

Bước 2: Sau khi đã kiểm tra tất cả các thông tin trong văn bản đến và xác nhận đã đầy đủ thông tin pháp lý ⇒ chọn đã xử lý để chuyển trạng thái văn bản đến

* Lưu ý: Người xử lý có thể làm các công việc sau:

1. Chuyển tiếp văn bản đến này cho 1 người khác xử lý và theo dõi

2. Sửa nội dung văn bản đến khi được tiếp nhận

3. Cấu hình Cảnh báo ngày hết hiệu lực văn bản đến và chọn thông báo tới những ai.

Last updated