Hướng dẫn chuyển bước thực hiện cho công việc theo dạng KANBAN

1. Kéo thả

Bước 1: Chọn một quy trình → chọn Hiển thị dạng Board

Bước 2: Thực hiện thao tác kéo - thả công việc từ bước này sang bước khác

2. Tick chọn

Bước 1: Chọn một quy trình → chọn Hiển thị dạng Board

Bước 2: Bấm vào công việc muốn chuyển bước

Bước 3: Bấm tick bước thực hiện này sẽ hiện ra công việc tiếp theo. Khi ra lại bảng Board thì công việc này sẽ nhảy sang bước kế tiếp

Last updated