Phân quyền phụ trách cho tài khoản

Hướng dẫn cách cấu hình phân quyền phụ trách cho một tài khoản người dùng trên hệ thống

Với tài khoản để quyền Trưởng nhóm (TN) hoặc nhân viên (NV) trên hệ thống Fastwork sẽ chỉ được phép nằm trong một bộ phận/phòng ban. Dữ liệu thuộc bộ phận/phòng ban nào thì người quản lý bộ phận/phòng ban đó và các cấp quản lý ở trên sẽ thấy được. Còn các bộ phận ngang quyền khác sẽ không thể thấy được. Tuy nhiên, trong thực tế có những nhân sự kiêm nhiệm nhiều vị trí công việc, được giao phụ trách quản lý nhiều phòng ban trong công ty. Để giải quyết được bài toán về quản lý này, trên phần mềm đưa ra tính năng phân quyền phụ trách cho một tài khoản nhân viên. Ví dụ như một nhân viên phòng nhân sự sẽ thấy được dữ liệu chấm công của tất cả các nhân viên trong công ty,...

Bước 1: Tại giao diện ADMIN → chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Ở mục Người dùng -> chọn nhân viên cần phân quyền phụ trách → chọn Phụ trách -> chọn tính năng và bộ phận phụ trách tương ứng -> sau đó chọn Lưu để lưu lại phân quyền

Tại giao diện này, anh/chị lựa chọn đúng phân hệ/tính năng cần cấp quyền phụ trách cho nhân viên để add thêm phòng ban được phép quản lý/xem dữ liệu.

Ví dụ muốn cho nhân viên nhân sự xem được bảng công của tất cả công ty, ở mục Quản lý chấm công, anh/chị chọn tất cả các phòng ban của công ty để thêm vào.

Last updated