Quản lý Khách hàng (Customers)

Khi sử dụng phần mềm CRM FastWork sẽ hỗ trợ quản lý tất cả những trường thông tin liên quan đến một khách hàng:

 • Quản lý thông tin khách hàng

 • Quản lý nhân viên, phòng ban phụ trách

 • Quản lý phân nhóm, loại khách hàng

 • Quản lý hồ sơ khách hàng

 • Quản lý chăm sóc khách hàng

 • Quản lý lịch sử báo giá, hợp đồng tại khách hàng

Các tiện ích hỗ trợ người dùng :

 • Nhập/xuất danh sách khách hàng bằng file excel

 • Sửa nhanh thông tin khách hàng: Người phụ trách, khu vực, lĩnh vực hoạt động…

 • Xem nhanh cơ hội bán hàng tạo ghi chú hoạt động, tại khách hàng

 • Tạo nhanh các hợp đồng, báo giá tại khách hàng

 • Tạo nhanh lịch chăm sóc khách hàng, kế hoạch hỗ trợ khách hàng

Last updated