Cách thiết lập các danh mục trong quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn cách thiết lập các danh mục thông tin trong quản lý tuyển dụng

Để có thể sử dụng được tính năng quản lý tuyển dụng trên phần mềm, người dùng cần thiết lập các danh mục để lựa chọn trong quá trình vận hành: Vòng tuyền dụng, vị trí tuyển dụng, nguồn ứng viên

Để thực hiện thiết lập các Danh mục liên quan tới quản lý tuyển dụng thao tác như sau:

Từ menu HRM -> Chọn Quản trị phân hệ HRM+

Ở giao diện Quản trị phân hệ -> chọn Danh mục -> chọn Quản lý tuyển dụng

1. Hướng dẫn thiết lập các vòng tuyển dụng

Để thực thiết lập Danh mục các vòng tuyển dụng thao tác như sau:

Bước 1: Ở mục Quản lý tuyển dụng -> Chọn Vòng tuyển dụng -> chọn Thêm

Bước 2: Nhập thông tin cho vòng tuyển dụng -> ấn Lưu để lưu lại thông tin

2. Hướng dẫn thiết lập các vị trí tuyển dụng

Để thực thiết lập Danh mục các vị trí tuyển dụng thao tác như sau:

Bước 1:

Bước 2: Nhập thông tin vị trí tuyển dụng và chọn Lưu để lưu lại thông tin

3. Hướng dẫn thiết lập nguồn ứng viên

Để thiết lập danh mục các Nguồn ứng viên thực hiện như sau:

Bước 1: Ở mục Quản lý tuyển dụng -> Chọn Nguồn ứng viên -> chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin nguồn ứng viên -> chọn Lưu để lưu lại thông tin

4. Hướng dẫn cách thiết lập một kết quả đánh giá ở 1 vòng tuyển dụng

Để bổ sung thêm kết quả đánh giá cho từng vòng tuyển dụng thao tác như sau:

Bước 1: Ở mục Quản lý tuyển dụng -> Chọn Vị trí tuyển dụng cần cấu hình kết quả -> chọn Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin kết quả -> sau đó chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated