Hướng dẫn bổ sung tài liệu đính kèm khi gửi thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo bạn muốn bổ sung tệp đính kèm trước khi gửi thông báo:

Bước 4: Chọn Tải tệp -> chọn hình ảnh, tệp muốn đính kèm -> chọn Open

Last updated