Hướng dẫn bổ sung thêm địa điểm làm việc vào một công việc

Để bổ sung thêm địa điểm làm việc vào một công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần thêm địa điểm làm việc

Bước 3: Chọn Địa điểm làm việc

Bước 4: Nhập các trường thông tin cho địa điểm làm việc -> Sau khi nhập xong địa chỉ thực hiện click vào biểu tượng định vị để ghim lại tọa độ chính xác trên bản đồ

1. Địa điểm làm việc: nhập địa điểm làm việc và bấm ghim vị trí để phần mềm lấy được vị trí

2. Bắt buộc checkin/ checkout:

  • Bắt buộc: cần phải có checkin/ checkout thì công việc đó mới được hoàn thành

  • Không bắt buộc: không cần phải checkin/ checkout thì công việc đó cũng hoàn thành

2. Chụp ảnh khi checkin/ checkout:

  • Bắt buộc: cần phải chụp hình khi checkin/ checkout

  • Không bắt buộc: không cần phải chụp vẫn có thể checkin / checkout được

3. Check in/ check out vượt sai số

  • Bắt buộc: đúng bán kính setup cho phép thì mới checkin/ checkout được

  • Không bắt buộc: không cần đúng bán kính setup thì vẫn có thể checkin/ checkout được

4. Sai số checkin/ checkout: bán kính địa điểm đó là tối đa bao nhiêu mét (m)

5. Khu vực chấm công

  • : địa điểm này được quyền chấm công

  • Không: địa điểm này không được quyền chấm công

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần thêm địa điểm làm việc

Bước 3: Chọn dấu (+) dưới góc phải màn hình -> chọn Cập nhật địa điểm làm việc

Bước 4: Nhập các trường thông tin cần thiết -> ghim vị trí địa điểm trên bản đồ -> chọn Lưu lại để lưu vị trí

Last updated