Cách lựa chọn các trường thông tin tùy chỉnh muốn hiển thị để xem dữ liệu

FastWork hỗ trợ người dùng có thể tuỳ chỉnh Ẩn/Hiển các cột trường thông tin hiển thị bên ngoài giao diện Danh sách. Thao tác như sau:

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn Tiện ích =>> Tùy chỉnh danh sách

Bước 3: Chọn trường thông tin cần hiên thị =>> Bấm Áp dụng

Last updated