Cách theo dõi, quản lý các văn bản đến

Để xem tất cả các văn bản đến hiện đang có trên hệ thống thực hiện các bước sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ Chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Chọn Văn bản đến – Để xem chi tiết nhấn vào chi tiết một văn bản để xem

Lọc theo thời gian: Mọi lúc, hôm qua, tháng trước, tuần trước.

Ngoài ra, còn có thể lọc theo Loại văn bản, mức độ khẩn cấp, mức độ bảo mật hay tình trạng xử lý

Last updated