Hướng dẫn theo dõi KPI của một nhân viên, phòng ban

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM ⇒ chọn KPI ⇒ chọn Theo dõi KPI

Bước 2: Lọc theo từng phòng ban, năm và tháng để tìm kiếm.

Bước 3: Chọn vào từng nhân viên để theo dõi.

Tại đây, mình có thể theo dõi KPI dưới dạng bảng hoặc dạng biểu đồ.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn dấu 3 gạch góc phải màn hình

Bước 2: Chọn mục KPIs để theo dõi

Bước 3: Để thay đổi tháng xem KPI, chọn icon phễu

Bước 4: Chọn tháng cần xem dữ liệu

Bước 5: Chọn từng nhân viên để xem chi tiết

Last updated