Cách cấu hình mẫu in cho một loại đề xuất

Hướng dẫn cách thiết lập cấu hình mẫu in cho một loại đề xuất trên hệ thống phần mềm Fastwork

1. Hướng dẫn cấu hình mẫu in dạng word cho một loại đề xuất

Bước 1: Chọn menu WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+.

Bước 2: Chọn Đề xuất -> chọn mẫu xuất Word

Bước 3: Chọn Mẫu xuất Word, chọn Thêm mới

Bước 4: Thực hiện cấu hình mẫu in dạng file .docx (tham khảo file)

 • Các trường thông tin cần lấy dữ liệu từ phần mềm phải thực hiện cấu hình đúng theo Cấu trúc của các trường thông tin phần mềm quy định. Ví dụ: {nguoi_de_xuat}, {nguoi_xet_duyet}, ... Nếu không nhập đúng phần mềm sẽ không lấy được đúng trường thông tin

 • Với mẫu xuất dạng word, phần mềm chỉ hỗ trợ file đuôi .docx

 • Bước 5: Sau khi điền xong file mẫu, thực hiện đưa lên phần mềm. Từ giao diện Thêm mới thực hiện điền thông tin

 • Loại đề xuất áp dụng: Lựa chọn loại đề xuất tương ứng với mẫu in sẽ cấu hình

 • Tên mẫu xuất: nhập tên mẫu xuất để phân biệt các mẫu cấu hình trên hệ thống

 • Tải file mẫu: thực hiện chọn nút Chọn file sau đó chọn file word vừa chuẩn hóa để thực hiện đưa file lên phần mềm

 • Mô tả: Nhập thêm mô tả cho mẫu xuất (nếu có)

 • Với các nội dung của đề xuất nằm ở bảng nội dung, nếu anh/chị muốn in đầy đủ thông tin đưa cấu trúc +++HTML noi_dung_html+++ vào file mẫu -> phần mềm sẽ tự động lấy các nội dung trong Bảng nội dung ra file word

Bước 5: Chọn Lưu khi đã hoàn tất.

2. Hướng dẫn tạo mẫu in dạng excel cho một loại đề xuất

Bước 1: Để thực hiện cấu hình mẫu in dạng excel, tạo giao diện quản trị phân hệ WORK+ -> chọn mục Đề xuất

Bước 2: Ở giao diện cấu hình chọn tab Mẫu xuất Excel -> Tham khảo file mẫu để cấu hình mẫu excel.

Bước 3: Thực hiện cấu hình file Excel theo file mẫu

Bước 4: Điền xong file mẫu excel, thực hiện cập nhật lên phần mềm

Chọn Thêm mới để điền thông tin

 • Tên mẫu xuất: Nhập tên cho mẫu xuất đang cấu hình

 • Tải file mẫu: Thực hiện Chọn file để chọn file excel đã chuẩn hóa

 • Loại đề xuất áp dụng: Lựa chọn áp dụng mẫu in cho loại đề xuất nào

 • Mô tả: Nhập thông tin mô tả cho mẫu in (nếu có)

Bước 5: Nhập xong thông tin chọn Lưu để lưu lại cấu hình

Last updated