Hướng dẫn xóa một công việc

Để xóa một công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn xóa một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần xóa

Bước 3: Chọn "Xóa" và xác nhận xóa công việc

1.2. Hướng dẫn xóa nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần xóa

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình -> chọn Xóa công việc

Bước 4: Xác nhận xóa công việc -> chọn Đồng ý để xóa công việc

Last updated