Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập tính năng Quản lý tuyển dụng

Hướng dẫn cách phân quyền nhanh cho 1 nhóm người dùng được phép truy cập vào các tính năng của module quản lý tuyển dụng

Để truy cập được vào các tính năng trong module quản lý Tuyển dụng người dùng cần được phân quyền chức năng trên hệ thống. Phần mềm cho phép người quản lý phân quyền cho nhiều người dùng bằng cách thêm nhân viên vào cùng 1 nhóm quyền. Để phân quyền theo nhóm quyền, anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: ở phần Phân quyền -> chọn Nhóm quyền

Bước 3: Ở nhóm quyền Tuyển dụng -> chọn tab Người dùng

Bước 4: Tại giao diện này chọn Thêm -> thực hiện lựa chọn Nhân viên muốn thêm vào nhóm quyền -> sau đó chọn Lưu để lưu lại thông tin

Một nhân viên có thể được gán vào nhiều nhóm quyền chức năng khác nhau không giới hạn số lượng

Muốn xóa bớt nhân viên ra khỏi 1 nhóm quyền nào đó, anh/chị thao tác tương tự. Nhưng ở tab Người dùng thay vì chọn thêm người dùng, anh/chị click vào biểu tượng thùng rác cạnh tên người dùng cần xóa để xóa ra khỏi nhóm quyền

Last updated