Hướng dẫn cập nhật trạng thái công việc

Để cập nhật trạng thái công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

1.1. Hướng dẫn cập nhật trạng thái một công việc

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần cập nhật trạng thái

Bước 3: Tại chi tiết công việc -> chọn Trạng thái để thực hiện khai báo trạng thái công việc -> chọn Trạng thái cho công việc -> chọn Lưu thay đổi để thực hiện lưu lại

1.2. Hướng dẫn cập nhật trạng thái nhiều công việc

Tại đây

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Có thể tích chọn nhanh vào ô tròn phía trước tên công việc để hoàn thành nhanh công việc đó -> Chọn để xác nhận hoàn thành công việc

  • Hoặc: Chọn công việc cần cập nhật trạng thái

Bước 3: Chọn vào dấu (+) phía dưới góc phải màn hình -> chọn Cập nhật tiến độ công việc

Bước 4: Chọn Trạng thái cho công việc -> chọn Lưu để lưu lại trạng thái

Last updated