Cách theo dõi báo cáo tổng quan biểu đồ biến động nhân sự của doanh nghiệp

Để xem báo cáo tổng quan về tình hình Nhân sự của công ty anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Tại giao diện Dashboard này anh/chị sẽ thấy được tổng quan tình hình nhân sự hiện tại của công ty mình

Tại đây anh/chị sẽ có những thống kê về:

  • Cảnh báo nhân sự: sinh nhật, nghỉ hưu, bổ nhiệm lại, hết hạn thai sản, hết hạn hợp đồng, hết hạn thử việc, hết hạn chứng chỉ

  • Thống kê nhân viên theo địa bàn làm việc:

  • Thống kê nhân sự theo trình độ:

  • Thống kê nhân sự theo độ tuổi lao động:

  • Thống kê nhân sự theo phòng ban:

  • Thống kê nhân sự theo chuyên môn:

  • Thống kê nhân sự theo giới tính:

  • Thống kê nhân sự theo chi nhánh:

  • Thống kê sự tăng trưởng của nhân sự qua các năm:

Last updated