Hướng dẫn thêm mới đơn đặt mua

Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Chọn Đơn đặt mua ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và mua hàng

  • Lưu: Lưu lại đơn đặt hàng

  • Lưu và mua hàng: Lưu lại đơn đặt đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện đơn mua hàng để tạo đơn mua dựa theo đơn đặt

* Lưu ý: Nếu đơn đặt mua cần phê duyệt thì nhân viên chỉ có thể Lưu đơn đặt hàng, chưa tạo được đơn mua hàng từ đơn đặt này.

Giao diện mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn dấu + để thêm mới đơn đặt mua

Bước 4: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô tiền cần trả

Bước 5: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated