Cách thiết lập người phụ trách và mẫu in trong hợp đồng

Cách thiết lập người phụ trách trong hợp đồng

Việc thiết lập người phụ trách trong hợp đồng hỗ trợ việc thêm mới hợp đồng được nhanh chóng, dễ dàng thao tác. Bước 1: Từ menu CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Cấu hình-> chọn menu Hợp đồng ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Chọn Người phụ trách -> chọn thêm mới để thêm mới người phụ trách hợp đồng theo quyền được phân

Bước 4: Chọn loại hợp đồng, vai trò, nhân viên tương ứng Bấm lưu để thêm thành công

Cách cấu hình mẫu hợp đồng

Để thực hiện cấu hình mẫu hợp đồng cho phù hợp với tổ chức của mình, bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Chọn tab CRM >> Chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2:

  • Từ mục Cấu hình >> Chọn Hợp đồng

  • Chọn tab Mẫu xuất >> Chọn Thêm mới để thêm mẫu hợp đồng

Bước 3: Điền các thông tin theo các trường quy định (Những trường có dấu * là bắt buộc nhập)

  • Tên mẫu xuất: Tên của loại hợp đồng

  • Tải file Mẫu: Import file Word từ máy tính lên phần mềm

  • Loại hợp đồng áp dụng: Hợp đồng này áp dụng cho loại sản phẩm nào của công ty.

Ghi chú:

  • Trong phần cấu hình sẽ có cấu trúc sử dụng một số trường thông tin. Với những trường nào thay đổi theo từng hợp đồng tạo ra như: Số hợp đồng, Thông tin bên A, Bên B,… Mình sẽ sử dụng trường thông tin được cung cấp để lấy dữ liệu tự động.

  • Các anh/chị có thể bấm vào Tham khảo file mẫu để xem 1 hợp đồng của bên FastWork.

Last updated