Tổng quan quản lý lịch họp trên phần mềm Fastwork

Về tổ chức cuộc họp

  • Dễ dàng tạo cuộc họp với đầy đủ thông tin: mục đích họp, thành phần tham gia, nội dung cuộc họp và đưa vào lịch biểu để quản lý

  • Thiết lập cuộc họp theo tùy chọn Riêng tư, hoặc Đặt lịch họp theo định kỳ

Về quản lý lịch họp, cuộc họp

  • Chuẩn bị, kiểm duyệt và lưu trữ nội dung cuộc họp tập trung

  • Tự động thông báo các thông tin về cuộc họp cho các thành viên tham gia đều nắm rõ

  • Một số tiện ích khác như: Phân vai trò người tham gia cuộc họp, tra cứu lại tài liệu trong các cuộc họp, tra cứu lịch họp của nhân sự

LỢI ÍCH FASTWORK MEETING MANG LẠI CHO DOANH NGHIỆP

  • Tối ưu thời gian tổ chức cuộc họp, lên lịch họp (theo dõi tình trạng available của phòng họp/thiết bị/nhân viên… để tạo lịch họp phù hợp)

  • Hỗ trợ tổ chức cuộc họp hiệu quả theo quy trình 3 giai đoạn: Chuẩn bị họp – Họp và Sau cuộc họp.

  • Cải thiện chất lượng cuộc họp, loại bỏ tình trạng nhân sự quên lịch họp, không nắm bắt được nội dung và mục tiêu và định hướng triển khai công việc sau cuộc họp.

Last updated