Hướng dẫn xem báo cáo lương chi tiết trên phần mềm FastWork

Phần mềm Fastwork hỗ trợ tổng hợp ra bảng báo cáo lương chi tiết theo từng nhân viên và theo phòng ban. Người quản lý có thể xem tổng hợp dữ liệu báo cáo lương chi tiết của toàn công ty.

1. Xem báo cáo lương chi tiết theo từng nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Báo cáo lương chi tiết

Hoặc:

Bước 2: Tại đây khi xem theo nhân viên, người quản lý sẽ thấy bảng lương chi tiết theo từng nhân viên

2. Xem báo cáo lương chi tiết theo từng phòng ban/bộ phận

Tại giao diện báo cáo lương chi tiết, để xem báo cáo chi tiết theo phòng ban -> lựa chọn kiểu phòng ban. Người quản lý sẽ có thông tin tổng hợp chi tiết từng cột theo phòng ban/bộ phận

Last updated