Cách theo dõi Dashboard và xuất dữ liệu trong cơ hội khách hàng

Cách theo dõi Dashboard

Bước 1: Từ menu CRM chọn Cơ hội khách hàng.

Bước 2 : Chọn Dashboard.

Cách xuất dữ liệu trong cơ hội khách hàng

Bước 1: Từ giao diện Cơ hội khách hàng -> Chọn Tiện ích-> Chọn xuất dữ liệu

Sau khi bấm chọn Xuất dữ liệu, phần mềm sẽ xuất dữ liệu bằng file excel xuống máy tính của mình và sẽ phần mềm báo Xuất dữ liệu thành công

Last updated