Hướng dẫn cá nhân theo dõi bảng chấm công

Theo dõi bảng công cá nhân vì có thể quản lý được ngày công của mình, FastWork hỗ trợ xem dữ liệu công trên 2 nền tảng Web và Mobie

1. Thao tác trên Web

1.1. Giao diện Bàn làm việc

Bước 1: Từ Giao diện chính chọn Bảng chấm công

Bước 2: Bảng chấm công cá nhân

1.2. Giao diện Bảng chấm công

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng chấm công

Bước 2: Hiển thị bảng công.

 • Tại đây có thể click vào từng ngày để xem chi tiết dữ liệu

 • Chọn tab Chấm công để xem hình ảnh chấm công

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Bảng công

Bước 3: Thông tin bảng chấm công

 • Ngày công: Tổng số ngày thực tế chấm công

 • Quỹ phép: Tổng số phép còn thực tế

 • Đi muộn: Tổng hợp tổng số lần đi muộn, tổng số phút đi muộn

 • Về sớm: Tổng hợp tổng số lần về sớm, tổng số phút về sớm

 • Làm thêm: Tổng số giờ làm thêm trong 1 tháng ( thực hiện chấm công đầy đủ, có làm đơn làm thêm và được duyệt)

 • Công tác: Tổng số ngày đi công tác

 • Tăng ca: Tổng số công tăng ca, tổng số giờ tăng ca ( thực hiện chấm công đầy đủ, có làm đơn tăng ca và được duyệt)

Bước 4: Để xem chi tiết công từng ngày click vào vòng tròn số công thực tế

 • Màu trắng: Ngày có hoạt động chấm công bình thường

 • Màu vàng: Ngày có hoạt động đi chấm công đi muộn, về sớm, không chấm công hoặc có đơn từ

 • Màu xanh lá: Ngày công đang xem

Last updated