Hướng dẫn chuyển tiếp tài sản từ nhân viên này sang nhân viên khác quản lý

Tình huống: Một số tài sản như Điện thoại, máy tính để bàn, Công cụ làm việc... thường bàn giao cố định cho 1 nhân viên. Sau khi nhân viên đó nghỉ việc và có người tiếp nhận vị trí đó, Nhân sự hoặc quản lý có thể thực hiện thao tác chuyển tài sản từ nhân viên này sang nhân viên khác:

Bước 1: Tại menu HRM -> chọn Quản lý tài sản

Bước 2: Chọn Tất cả tài sản -> chọn tài sản cần chuyển tiếp

Bước 3: Chọn Tiện ích -> chọn Chuyển tiếp

Bước 4: Điền đầy đủ trường thông tin cần thiết chọn Chuyển tiếp

Last updated