Cách nhân viên đăng ký ca làm việc theo ngày trong Quản lý chuỗi

Để nhân viên đăng ký ca làm việc theo ngày thực hiện như sau:

  • Cách 1: Đăng ký ca làm việc trên máy tính

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở nhân viên làm việc

Bước 3: Chọn Quản lý chấm công → chọn Quản lý phân ca chọn Đăng ký ngày

Thực hiện lựa chọn ca làm việc tương ứng với ngày cần đăng ký. Tại đây quản lý có thể thực hiện đăng ký ca cho các nhân viên khác, nhân viên thực hiện đăng ký ca cho cá nhân mình

– Đăng ký cho: Lựa chọn nhân viên đăng ký

– Ngày: Lựa chọn ngày cần đăng ký

– Chọn ca đăng ký: Lựa chọn ca làm việc tương ứng với ngày

– Bận: Ngày nào nhân viên bận không đi làm thực hiện tích vào ô Bận

– Thêm ngày đăng ký: Nếu đăng ký cho nhiều ngày thực hiện chọn thêm ngày bên dưới

– Ghi chú: Ghi chú thêm thông tin đăng ký (nếu có)

Sau khi điền xong thông tin chọn Lưu và gửi

Lưu ý: Trường hợp quản lý đăng ký ca cho nhân viên, quản lý có vai trò duyệt đăng ký luôn thì sẽ chọn nút Đăng ký và duyệt để thực hiện phê duyệt luôn lịch đăng ký này

Last updated