Hướng dẫn di chuyển sắp xếp các cột trong mẫu bảng lương

Trong trường hợp anh/ chị đang sắp xếp vị trí các cột bảng lương sai dẫn đến bảng lương tháng sai dữ liệu. Hoặc cần sắp xếp lại vị trí các cột hợp lý hơn để thực hiện in ra phiếu lương.

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Kích chọn mẫu bảng lương để thực hiện chỉnh sửa(di chuyển)

Bước 3: Nhấn giữ icon mũi tên và thực hiện di chuyển. Người dùng có thể di chuyển các cột hoặc di chuyển giữa các nhóm -> Bấm Lưu để di chuyển thành công

Anh/ chị có thể thực hiện di chuyển các cột khi anh/ chị thêm mới mẫu bảng lương hoặc chỉnh sửa mẫu bảng lương

Last updated