Hướng dẫn di chuyển công việc

Để xóa một công việc FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Từ giao diện công việc chọn công việc cần di chuyển

Bước 3: Chọn Di chuyển -> chọn Dự án/quy trình cần di chuyển công việc đến.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc cần di chuyển

Bước 3: Chọn dấu (+) ở góc dưới màn hình -> chọn Di chuyển

Bước 4: Chọn vào Dự án/Quy trình để lựa chọn đích đến

Bước 5: Chọn Dự án/ quy trinh cần di chuyển công việc đến -> chọn Di chuyển

Anh/ chị chỉ có thể di chuyển tới Dự án/quy trình nếu như người thực hiện công việc là thành viên trong Dự án hoặc Quy trình đó

Last updated