Cách thêm mới nhiều văn bản đi – đến bằng excel

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ Chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Tại giao diện Văn bản đến ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Khung Pop-up hiển thị ra, chọn File mẫu để tải về.

Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin theo như file mẫu trên excel

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin quay lại giao diện của Fastwork bấm Chọn file (Chọn file vừa điền thông tin)

Chọn Bắt đầu tải file ⇒ đợi load dữ liệu 100% ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Sau khi upload và có thông báo như hình dưới là đã upload xong

* Lưu ý: Ta thực hiện thao tác tương tự cho văn bản đi

Last updated