Hướng dẫn ẩn cột bảng lương khi nhân viên xem bảng lương cá nhân

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng tính lương -> chọn Mẫu bảng lương

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần chỉnh sửa

Bước 3: Chọn Tiện ích -> Ẩn hiện cột bảng lương để ẩn cột bảng lương không cần thiết.

Bước 4: Tick chọn vào các cột cần hiển thị khi xem bảng lương cá nhân. Sau đó bấm Lưu

Last updated