Hướng dẫn thiết lập ngày nghỉ lễ hàng năm

Thiết lập phần mềm giúp khai báo ngày nghỉ của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tự động tính công cho nhân viên ngày nghỉ được cấu hình mà không cần phải thao tác chấm công

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Ở mục Cấu hình chọn Ngày nghỉ → chọn Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn tất

  • Lý do: Nhập lý do được nghỉ

  • Loại ngày nghỉ: Nghỉ lễ/Nghỉ sự kiện, nghỉ bù hay Nghỉ bất thường

  • Danh sách ngày nghỉ

  • Ngày nghỉ: Ngày nhân viên được nghỉ

  • Hệ số tính công: Hệ số tính công cho nhân viên không đi làm ( không có hoạt động chấm công vào/ ra được phân ca nếu là ngày nghỉ sẽ được tính công dựa trên hệ số theo đơn vị trăm)

  • Hệ số tính công áp dụng cho nhân viên chấm công ngày nghỉ lễ: Ngoài hệ số tính công trên nếu nhân viên đi làm ( có hoạt động chấm công vào/ ra) sẽ được cộng thêm công dựa trên hệ số theo đơn vị trăm tại cột này

  • Lặp: Có lặp lại hàng năm hay không (Theo dương lịch)

  • Phòng ban: Phòng ban nào sẽ áp dụng hay áp dụng cho tất cả

  • Vị trí: có áp dụng cho vị trí cụ thể nào không(Quản trị/Lãnh đạo/Trưởng phòng/Trưởng nhóm/Nhân viên) hay áp dụng cho tất cả các nhân viên

Cấu hình ngày nghỉ chỉ áp dụng cho các tài khoản được phân ca làm việc:

- Với các tài khoản nhân viên không phân ca, để lên được công lễ, anh/ chị cần phân ca bổ sung cho ngày hôm đó sau đó thực hiện vào lưu lại cấu hình ngày nghỉ này để dữ liệu được cập nhật - Với các tổ chức phân ca, sau khi cấu hình xong ngày lễ, phân ca làm việc có sự thay đổi thì cần vào lưu lại cấu hình ngày nghỉ để có thể áp dụng được cho các năm sau đó

Last updated