Hướng dẫntheo dõi báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên

FastWork hỗ trợ xem báo cáo đi muộn về sớm chi tiết theo từng hoạt động chấm công vào ra của nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Đi muộn về sớm V2

Bước 2: Tại giao diện báo cáo chấm công Đi muộn, về sớm V2 chọn bộ lọc thời gian theo tháng để xem dữ liệu -> chọn Tìm kiếm

  • Để xem dữ liệu theo năm anh/ chị chọn chuyển đổi sang Năm

  • Chọn Năm cần xem dữ liệu

Last updated