Hướng dẫn xem báo cáo thống kê số lượng nhân viên làm việc theo từng ca làm việc

FastWork hỗ trợ anh/ chị thống kê ra số lượng nhân viên làm việc trong từng ca làm việc theo từng ngày, từng tuần, từng tháng để tính toán phần ăn cho nhân viên, phân bổ nhân lực làm việc cho phù hợp

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công -> chọn Thống kê nhân viên làm theo ca

Bước 2: Từ giao diện thống kê số lượng nhân viên theo ca -> chọn khoảng thời gian cần xem dữ liệu sau đó chọn Tìm kiếm

Bước 3: Chọn Xuất excel

Last updated