Hướng dẫn cách gửi đơn xin nghỉ, đơn làm thêm, tăng ca hộ cho nhân viên

Để gửi đơn xin nghỉ, đơn làm thêm, tăng ca hộ cho nhân viên FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Thêm mới -> chọn Đơn làm thêm

 • (Đối với Đơn tăng ca thao tác cũng tương tự)

Bước 3: Điền các thông tin để gửi đơn ⇒ Sau đó Nhấn Lưu và gửi sau khi hoàn tất

 • Người thực hiện: Chọn các nhân viên cần tạo đơn làm thêm hộ

 • Ngày: Ngày sẽ áp dụng đơn từ. Có thể chọn thêm nhiều ngày bằng cách tích vào dấu (+) để chọn thêm khoảng thời gian

 • Ca được phân: Ca làm việc được phân công tương ứng với ngày đã chọn

 • Lý do: Chọn lý do tương ứng với loại đơn cần gửi. Lý do lựa chọn sẽ được cấu hình trước. Với lý do này sẽ được hưởng lương hay không được hưởng lương

 • Người duyệt: Người sẽ phê duyệt đơn

 • Người thông báo: Người sẽ nhận được thông báo khi gửi và duyệt đơn

 • Ghi chú: Mô tả chi tiết giải trình cho lý do đã chọn

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch -> chọn Đơn từ -> chọn (+) để tạo đơn

Bước 2: Điền các thông tin về thời gian làm thêm

 • Ở mục Người thực hiện -> bấm Chọn -> Tick những người sẽ làm thêm

 • Chọn người duyệt

 • Chọn Gửi đơn

Last updated