Hướng dẫn hủy duyệt đơn từ

Để hủy duyệt đơn từ FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web:

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại thanh công cụ lọc phía bên trái màn hình, chọn Trạng thái Đã duyệt, phần mềm sẽ tự động lọc những đơn đang ở trạng thái Đã duyệt

Bước 3: Click vào đơn cần hủy duyệt đơn, phần mềm tự động hiển thị chi tiết nội dung đơn từ

Bước 4: Chọn Hủy duyệt để hủy duyệt đơn

Bước 5:

  • Đồng ý: nếu muốn hủy duyệt đơn

  • Huỷ bỏ: nếu không hủy duyệt đơn

Last updated