Một số lưu ý khi tích hợp Máy chấm công với phần mềm Fastwork

Giải đáp một số vấn đề thường gặp khi kết nối Máy chấm công với phần mềm Fastwork

1. Công ty có nhiều địa điểm chấm công, nhiều máy chấm công (MCC) cần kết nối và chỉ muốn thiết lập lấy vân tay/FaceID trên 1 máy sau đó đồng bộ sang các máy khác?

Trả lời: iFastwork đáp ứng

Cách cấu hình:

Bước 1: Cấu hình hoàn thiện ở 1 địa điểm chấm công, thiết lập tài khoản và đồng bộ dấu vân tay/FaceID xong ở địa điểm đó

Bước 2: Tiếp tục tạo các địa điểm khác, kết nối MCC

Bước 3: Thực hiện đồng bộ tài khoản người dùng lên MCC là xong -> Không cần phải lấy lại dấu vân tay/FaceID (dữ liệu vân tay/FaceID đã được lấy theo tài khoản người dùng)

2. Dữ liệu được lưu trữ trên phần mềm Fastwork như thế nào?

Khi khách hàng sử dụng chấm công bằng MCC và lưu trữ dữ liệu về FastWork. Dữ liệu sẽ được lưu ở 2 nơi:

- Lưu trên máy chấm công (như bình thường) -> Khách hàng có thể xuất dữ liệu hoặc dùng phần mềm tương thích với máy chấm công theo cách cũ để lấy dữ liệu (không khác gì cách chấm công cũ)

- Dữ liệu được tích hợp và hiển thị trên hệ thống FastWork

3. Nếu khách hàng đã có dấu vân tay/FaceID và không muốn lấy lại vân tay/FaceID thì Fastwork có hỗ trợ được hay không?

Trả lời: Fastwork không xử lý được.

Nguyên nhân: do ID đăng nhập máy chấm công của nhân viên khác với ID đăng nhập Fastwork -> Không thể đồng bộ dữ liệu. Cơ chế đồng bộ là thông qua ID đăng nhập

Cách xử lý:

Cách 1: Khách hàng muốn áp dụng lại trên Fastwork -> Xóa dữ liệu cài đặt cũ thực hiện cài đặt lại vân tay theo ID mới đã tạo trên Fastwork

Cách 2: Khách hàng muốn vận hành song song cả hệ thống cũ và hệ thống mới trên Fastwork để kiểm tra tính chính xác -> Thực hiện cấu hình dấu vân tay mới theo ID mới đã được tạo trên phần mềm Fastwork. Với cách này có 2 Trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1:

Chấm theo ID của Fastwork thì dữ liệu chấm công sẽ được đồng bộ hiển thị trên phần mềm Fastwork. Dữ liệu chấm công vẫn lưu trữ trên máy bình thường. Việc lấy dữ liệu cũ theo cách cũ có thể xuất ra hoặc dùng phần mềm vẫn đang dùng để xử lý. Tuy nhiên phải xét phần mềm đó có đọc được ID theo cấu hình của Fastwork hay không (Vì cấu hình ID Fastwork có đuôi @matochuc)

Trường hợp 2:

Nhân viên thực hiện chấm công 2 lần:

- Lần 1 chấm theo vân tay cũ để lấy dữ liệu theo cách cũ

- Lần 2 chấm vân tay mới để đồng bộ dữ liệu về Fastwork

Dữ liệu trả ra bình thường.

Với cả 2 cách đều cần lưu ý: Để dữ liệu có thể lên được phần mềm Fastwork cần chấm đúng vân tay đã cài đặt với ID Fastwork. Trường hợp nhân viên lẫn lộn giữa 2 tài khoản (2 dấu vân tay) chấm không đúng vân tay đã cài đặt sẽ không có dữ liệu đưa lên phần mềm Fastwork. Phần này Fastwork không kiểm tra được do dữ liệu ở trên máy chấm công, không phải dữ liệu trên Fastwork.

Last updated