Hướng dẫn thêm mới địa điểm chấm công

Để chấm công trên thiết bị di động cần phải cấu hình địa điểm chấm công nhân viên mới chấm công được

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Địa điểm chấm công

Bước 3: Chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin thêm mới địa điểm chấm công

Khi dán tên địa điểm hoặc toạ độ vào, thực hiện thao tác bấm Nút Ghim để định vị vị trí trên bản đồ

 • Tên địa điểm: Là tên địa điểm chấm công .

 • Địa chỉ: Là địa chỉ chấm công - sau khi nhập địa điểm chấm công thì bấm vào dấu để ghim vị trí chấm công

 • Trạng thái:

  • Hoạt động: Sẽ thấy địa điểm đó

  • Không hoạt động: Đóng địa điểm đó lại (Khi cần có thể mở lại)

 • Tỉ lệ hưởng lương: Chấm công tại địa điểm này với ca làm việc tương ứng sẽ được tỉ lệ hưởng lương tương ứng

 • Thời gian linh động cho phép đi muộn đầu ca (phút): Khi cấu hình thời gian linh động thì sau thời gian này mới thực hiện chấm công vào tại địa điểm này phần mềm sẽ ghi nhận tổng số phút đi muộn từ thời gian bắt đầu ca làm việc đến khi chấm công vào

 • Ca làm việc: Áp dụng cho bộ phận chọn ca làm việc. Khi chấm công tại địa điểm này sẽ thấy thấy những ca nào để chấm công

  • Ví dụ: Công ty có 10 ca, nhưng địa điểm A chỉ chọn 2 ca, thì khi nhân sự chọn địa điểm A chấm công sẽ chỉ hiện ra 2 ca được chọn.

 • Dự án: Áp dụng cho module WORK/ Dự án, nhóm (Projects/ Teams). Khi chọn dự án nào, dự án đó sẽ có bảng công tổng hợp những nhân sự đang làm việc cho Dự án đó.

 • Bán kính cho phép: Là bán kính tự động phát hiện vào/ra bằng GPS, xác định bán kính chấm công

 • Bộ phận phụ trách: Chỉ bộ phận được thiết lập phụ trách mới thấy địa điểm chấm công

 • Nhân viên phụ trách: Chỉ nhân viên được chọn phụ trách mới thấy địa điểm chấm công

 • Người quản lý: Chỉ người quản lý mới được chỉnh sửa vị trí chấm công trên điện thoại.

 • Thiết lập chấm công theo địa chỉ MAC: Nhập tên và địa chỉ theo Modem của thiết bị phát wifi

 • Thiết lập chấm công theo địa chỉ IP: thiết lập tên và địa chỉ IP tĩnh. (Cách xem địa chỉ MAC, IP: Tại đây)

 • Chọn thứ làm việc trong tuần: Địa điểm chấm công chỉ xuất hiện vào những thời gian đã chọn

 • Chấm công vào/ra vượt khoảng cách: Tùy chọn này áp dụng nếu anh/ chị muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai số khoảng cách

  • Cho phép: Ngoài bán kính đã quy định vẫn chấm công được

  • Không cho phép: Ngoài bán kính đã quy định sẽ không được chấm công

 • Chụp ảnh chấm công vào/ra: Tùy chọn này được áp dụng yêu cầu nhân viên bắt buộc phải thực hiện chụp ảnh khi thực hiện chấm công

 • Kiểm tra Faceid vào/ra: Tùy chọn này áp dụng để tránh tình trạng chấm công hộ

  • Trực tiếp trên điện thoại: Sẽ báo trực tiếp ngay trên điện thoại khi người dùng chụp hình sai

   • Cho phép Chấm công vào/ra sai FaceID: có cảnh báo trên điện thoại nhưng vẫn cho phép chấm công

   • Không Cho phép Chấm công vào/ra sai FaceID: Cảnh báo trên điện thoại và không cho phép chấm công

  • Hậu kiểm: Người quản lý sẽ vào giao diện trên máy tính để kiểm tra lại

  • Không kiểm tra: Bỏ qua, không ghi nhận lại trên giao diện quản lý

 • Chấm công vào/ra sai Wifi: Tùy chọn này áp dụng nếu anh/ chị muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai tên wifi hoặc địa chỉ MAC

 • Chấm công vào/ra sai IP: Tùy chọn này áp dụng nếu anh/ chị muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai IP

 • Bắt buộc theo địa điểm chấm công vào: Phải chấm ra theo địa điểm đã chấm vào ban đầu

Last updated