Thiết lập cấu hình lấy dữ liệu từ Máy chấm công lên phần mềm Fastwork

Hướng dẫn cách lựa chọn cách lấy dữ liệu đồng bộ từ Máy chấm công lên phần mềm Fastwork

Để dữ liệu đồng bộ lên phần mềm đúng thì anh/chị cần thiết lập cách lấy dữ liệu đúng. Phần mềm hỗ trợ nhiều cách đồng bộ dữ liệu phù hợp với nhiều tổ chức.

Với MCC dữ liệu công làm việc một ngày sẽ được tính từ hoạt động chấm công đầu tiên đến hoạt động chấm công cuối cùng trong ngày

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Tại giao diện Cài đặt chung -> thực hiện lựa chọn các Cấu hình nhập dữ liệu chấm công, kết nối máy chấm công

Thực hiện cấu hình các thông tin

  • Quản lý nhập dữ liệu chấm công từ máy chấm công vân tay (file excel): Có cho phép người dùng nhập dữ liệu thủ công từ MCC lên phần mềm hay không? (Cho phép/Không cho phép)

Nhập dữ liệu: Thực hiện xuất thông tin dữ liệu từ MCC ra file excel -> Nhập liệu sang file nhập liệu mẫu theo quy định trên phần mềm Fastwork -> nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm.

  • Chọn hình thức nhập dữ liệu chấm công vân tay (file excel): (Áp dụng với trường hợp người dùng nhập dữ liệu thủ công từ máy chấm công lên phần mềm). Lựa chọn cách thức lấy dữ liệu từ MCC lên phần mềm (Nhập toàn bộ dữ liệu/Chỉ nhập bản ghi đầu và cuối trong ngày).

+ Nhập toàn bộ dữ liệu: Tất cả các hoạt động chấm công trong 1 ngày trên MCC sẽ được nhập lên Fastwork đầy đủ. Với trường hợp những ngày nhân viên chấm công vào - ra nhiều lần mà tổng số lượt chấm công là lẻ thì dữ liệu sẽ không chính xác. (Với phần mềm Fastwork để kết thúc và ghi nhận công làm việc trong ngày thì phần mềm phải ghi nhận đủ 2 hoạt động vào - ra tương ứng -> Hoạt động chấm công trong ngày luôn phải là hoạt động chẵn. Nếu là hoạt động lẻ thì phần mềm sẽ tự động đẩy dữ liệu đầu tiên của ngày hôm sau thành hoạt động chấm công ra của ngày hôm trước => các dữ liệu chấm công đẩy lên phần mềm sẽ bị sai. Vậy nên khi lựa chọn hình thức nhập liệu, anh/chị cần xem xét và lựa chọn cách nhập liệu đúng)

+ Chỉ nhập bản ghi đầu và cuối trong ngày: Phần mềm chỉ ghi nhận hoạt động chấm công đầu tiên và hoạt động chấm công cuối cùng lên hệ thống (không quan trọng ngày hôm đó nhân viên chấm công bao nhiêu lượt) => tránh tình trạng dữ liệu bị đẩy từ ngày này sang ngày khác.

  • Dữ liệu chấm công áp dụng trong ngày: (áp dụng với trường hợp nhân viên chấm công trên MCC và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống Fastwork): Trong trường hợp nhân viên chấm công vào - ra nhiều lần mà hoạt động cuối của ngày hôm đó đang là hoạt động chấm ra trên hệ thống thì phần mềm sẽ tự động reset để hoạt động đầu tiên ngày hôm sau không bị đẩy sang ngày hôm trước thành chấm công ra.

Last updated