Hướng dẫn xóa đơn từ

Để xóa đơn từ chưa duyệt FastWork hỗ trợ thực hiện thao tác trên nền tảng Web và Mobile:

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Vào đơn từ cần xóa

Bước 3: Chọn xóa đơn

2. Thao tác trên Mobile

  • Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

  • Bước 2: Chọn Đơn từ

  • Bước 3: Chọn Chờ duyệt ⇒ chọn đơn cần xoá

  • Bước 4: Bấm Xoá -> chọn

Last updated