Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng bạn thao tác như sau: 

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> Thiết lập:

Bước 2: Chọn tab Độ ưu tiên, tích chọn Tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng
Ví dụ:

  1. Độ ưu tiên có giá trị cơ hội bán hàng < 10.000.000 hoặc điểm <2 : độ ưu tiên thấp
  2. Độ ưu tiên có giá trị cơ hội bán hàng > 10.000.000 <3000000 hoặc điểm >2 : độ ưu tiên cao

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập chuyển tự động tình trạng cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách tạo một nhóm bán hàng