Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng bạn thao tác như sau: 

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> Thiết lập:

Bước 2: Chọn tab Độ ưu tiên, tích chọn Tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng
Ví dụ:

  1. Độ ưu tiên có giá trị cơ hội bán hàng <50.000.000 hoặc điểm <5 : độ ưu tiên bình thường
  2. Độ ưu tiên có giá trị cơ hội bán hàng >= 10.000.000 hoặc điểm >5 và <10 : độ ưu tiên cao
  3. Độ ưu tiên có giá trị cơ hội bán >100.000.000 hoặc điểm = 10: độ ưu tiên nóng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 19

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo một nhóm bán hàng
Bài tiếp: Thiết lập chuyển tự động tình trạng cơ hội bán hàng