Thiết lập chuyển tự động tình trạng cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để Thiết lập chuyển tự động tình trạng cơ hội bán hàng bạn thao tác như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình bán hàng đã tạo-> Thiết lập:

Bước 2: Chọn tab tình trạng, tích chọn chuyển tình trạng theo hoạt động cuối cùng
Thực hiện thiết lập toán tử để phần mềm tự động chuyển tình trạng cơ hội

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 21

Cùng Topics

Bài trước: Thiết lập tự động chuyển mức độ ưu tiên theo giá trị cơ hội bán hàng và điểm khách hàng
Bài tiếp: Cách thực hiện trao đổi trong cơ hội bán hàng