Thêm mới phiếu xuất

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Kho hàng

Bước 2: Chọn kho cần tạo phiếu xuất

Bước 3: Chọn Phiếu xuất chọn Lập phiếu

Bước 4: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Thêm mới đơn đặt mua
Bài tiếp: Thêm mới phiếu nhập