Thêm danh mục Thuộc tính

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách 1: Thêm trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thuộc tính ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập tên Thuộc tính ⇒ sau đó ấn Lưu

Cách 2: Thêm từ file excel

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Thuộc tính ⇒ chọn Tiện ích ⇒ chọn Nhập dữ liệu

Bước 3: Chọn File mẫu 

Bước 4: Nhập thông tin vào File mẫu

Bước 5: Chọn File mới điền ⇒ chọn Bắt đầu tải file  chọn Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài trước: Thêm danh mục Chi phí nhập hàng
Bài tiếp: Thêm danh mục Đơn vị tính