Thêm danh mục Chi nhánh, cửa hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Danh mục ⇒ chọn Bán hàng ⇒ chọn Chi nhánh, cửa hàng ⇒ chọn Thêm chi nhánh

Bước 3: Nhập thông tin chi nhánh ⇒ sau đó ấn Tạo chi nhánh

Bước 4: Chọn Chi nhánh cần thêm Cửa hàng chọn Thêm cửa hàng

Bước 5: Nhập thông tin cửa hàng ⇒ sau đó ấn Tạo cửa hàng

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 8

Cùng Topics

Bài trước: Thêm danh mục Bảng giá
Bài tiếp: Thêm danh mục Quản lý thu khác