Tạo nhóm loại đề xuất

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nhóm loại đề xuất dùng để phân loại các đề xuất của một công ty. Giúp người dùng khi làm đề xuất dễ dàng tìm được loại đề xuất cần làm.

Bước 1 : Từ giao diện WORK chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2 : Chọn Danh mục, chọn đề xuất

Bước 3 : Chọn nhóm loại đề xuất, chọn Thêm mới .

 

Bước 4 : Điền tên Nhóm loại đề xuất và ấn Lưu.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 27

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo mẫu đề xuất
Bài tiếp: Cách thêm mới một nhóm quy trình (workflow) trên web