Tạo chiến dịch Email Marketing

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Sau khi cài đặt mọi thứ xong xuôi, bạn hãy nhấn New Campaign ở menu bên trái để bắt đầu một chiến dịch Email Marketing. Giao diện soạn thảo email như sau:

Nếu có sẵn template, bạn hãy nhấn Select a template và lựa chọn ở ngay phần trên đầu, nội dung trong khung soạn thảo sẽ được thay đổi tương ứng theo mẫu được chọn

Track opens: mặc định chọn Yes, theo dõi email có được người dùng mở ra xem hay không?

Track clicks: mặc định chọn Yes, theo dõi người dùng có click link nào trong nội dung mail hay không?

Khung soạn thảo nội dung email bạn nhập nội dung như một văn bản bình thường

Nhấn Save & next để đến trang Newsletter preview và xem lại chiến dịch.

https://canhme.com/wp-content/uploads/2017/02/Xem-lai-chien-dich.png

Test send this campaign: trước khi gửi bạn nên xem trước nội dung email ổn hay không để có phương án điều chỉnh nếu có vấn đề. Nhập email test vào ô này rồi nhấn nút Test send this newsletter.

Define recipients: cho phép bạn lựa chọn list khách hàng muốn gửi, có thể chọn nhiều list một lúc

Schedule this campaign?: nếu không muốn gửi ngay lập tức, hãy click vào link này để thiết lập thời gian hệ thống sẽ gửi mail.

Edit newsletter: để sửa lại nội dung email.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 152

Cùng Topics

Bài trước: Xem report (báo cáo về các chiến dịch đã gửi)
Bài tiếp: Tạo list và import email (nhập list mail khách hàng lên hệ thống)