Tại sao tôi không nhận được mail của fastwork gửi về khi được giao việc

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nguyên nhân

  1. Do tài khoản của bạn chưa được cài đặt mail
  2. Do tài khoản của bạn chưa kích hoạt mail
  3. Do tài khoản của bạn được cài đặt sai mail
  4. Do mail của bạn đang chặn các thư từ FastWork
  5. Do mail của FastWork gửi về đang trong hòm thư SPAM

Khắc phục

  1. Kiểm tra lại tài khoản tại cây đơn vị đã cài đặt mail chưa, mail có đúng hay không
  2. Kiểm tra lại email của bạn đã kích hoạt chưa, nếu chưa thực hiện kích hoạt mail cho fastwork
  3. Kiểm tra tất cả các hòm thư chặn/spam xem mail fastwork có bị đưa vào đó không
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 149

Cùng Topics

Bài trước: Thực hiện chấm công báo “Sai số khoảng cách” không cho chấm
Bài tiếp: Tại sao tôi không nhận được thông báo của phần mềm gửi về khi có công việc được giao