Cách phân quyền truy cập tính năng Quy trình công việc (WorkFlow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút
  • Cách phân quyền truy cập cho từng nhân viên

Để phân quyền cho một nhân viên được phép truy cập vào tính năng trong Quy trình công việc (WorkFlow), thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> Chọn Quản trị phân hệ WORK –> chọn Phân quyền

Bước 2: Trong phân quyền chọn mục Người dùng –> Chọn Tài khoản cần phân quyền tính năng Quy trình công việc (workflow)

Bước 3: Ở bên mục Chức năng tích chọn quyền tương ứng với Quy trình công việc WorkFlow

Sau đó chọn Lưu để lưu lại phân quyền

  • Cách phân quyền truy cập tính năng cho một nhóm đối tượng người dùng

Trong mục Phân quyền chọn Nhóm quyền –> Chọn nhóm quyền cần bổ sung người dùng theo nhóm quyền đó

Chuyển sang tab Người dùng –> chọn Thêm để thực hiện gán người dùng

Chọn Người dùng theo nhóm quyền này –> sau đó chọn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 200

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình phân quyền quy trình công việc (workflow)
Bài tiếp: Tổng quan về công việc theo quy trình (Workflow) trên phần mềm Fastwork