Phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của các phòng ban khác

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Khi khởi tạo tài khoản mới, hệ thống tự động phân quyền trưởng nhóm chỉ được kiểm soát, theo dõi nhân viên thuộc phòng ban mình. Với các DN nhỏ và vừa, một người phụ trách, kiêm nhiệm nhiều phòng ban nên chùng ta cần thiết lập phân quyền phạm vi cho một người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của các phòng ban khác (Ví dụ: Trưởng nhóm Nhân sự, có thể giám sát vị trí của các nhân viên toàn công ty)

Bước 1:  Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn “Phân quyền” → “Người dùng” → chọn tên người dùng có quyền theo dõi vị trí nhân viên của phòng ban khác

Bước 3:

Chọn tab “Phụ trách”, dòng “Giám sát vị trí nhân viên” chọn thêm các phòng ban được quyền giám sát vị trí khác

Bước 4: Ấn “Lưu” để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 187

Cùng Topics

Bài trước: Tổng quan về giám sát vị trí
Bài tiếp: Cách theo dõi lịch sử vị trí trong ngày của nhân viên trên máy tính