Phân quyền công việc

Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK, chọn “Quản trị phân hệ WORK+”

Bước 2:  Chọn Phân quyền công việc và chọn các chức năng ứng với 4 nhóm đối tượng: Người tạo, Quản lý dự án/ Quản lý trực tiếp, Người thực hiện, Người theo dõi -> bấm Lưu để phân quyền thành công

         

Ý nghĩa các chức năng phân quyền công việc nếu nhóm đối tượng được tích chọn:

 • Cập nhật nội dung: Nội dung công việc được chỉnh sửa 
 • Cập nhật lịch nhắc nhở: Chỉnh sửa lịch nhắc nhở theo 3 dạng: nhắc nhở thực hiện, nhắc nhở hạn hoàn thành, nhắc nhở đến người nào
 • Quản lý việc cần làm: chỉnh sửa, thêm mới việc cần làm trong chi tiết công việc
 • Công việc con: Thêm mới công việc con thuộc công việc cha đang mở chi tiết, bằng 3 cách cách: tạo công việc con, thêm công việc con(chọn từ công việc mẫu có sẵn), nhập công việc con từ file excel 
 • Đính kèm tệp: Được phép đính kèm tệp như các file Word, Excel, PP, hình ảnh và đường link
 • Thêm/ xóa biểu mẫu: cho phép thêm/ xóa biểu mẫu được cấu hình sẵn
 • Cập nhật kết quả: Có thể thay đổi kết quả công việc dựa trên 3 tiêu chí: khối lượng, tiến độ, chất lượng
 • Cập nhật điểm: Thay đổi điểm cho công việc đó
 • Trao đổi: có quyền trao đổi, tag tên các thành viên có liên quan 
 • Đánh giá: Đánh giá công việc hoàn thành hay làm lại dựa trên kết quả công việc
 • Đánh giá chất lượng: đánh giá chất lượng công việc theo sao, chất lượng tốt nhất đạt 5 sao giảm dần tùy theo chất lượng công việc hoàn thành
 • Di chuyển hạng mục/ bước thực hiện: có quyền di chuyển công việc từ dự án này qua dự án khác, và bước thực hiện tương ứng với dự án đã chọn
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 45

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền dự án
Bài tiếp: Cấu hình công việc